ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

การประกวดไก่ชนงาน๔๐ปีของดีเวียงชัยประจำปี๒๕๕๘


วันที่ 13 มกราคม 2558 นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในการเปิดงาน 40 ปีของดีเวียงชัย ปี 2558 ที่สนามหนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงรายโดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอเวียงชัยนำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วม โดยงานดังกล่าวมีขึ้นเนื่องในโอกาสที่ทาง อ.เวียงชัย ได้มีการแยกการปกครองในระดับกิ่งอำเภอออกมาจาก อ.เมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2517 ด้วยการยกระดับ ต.เวียงชัย ต.ทุ่งก่อ และ ต.ผางาม ที่อยู่ในเขต อ.เมืองเชียงราย เดิมให้เป็น อ.เวียงชัย ต่อมาวันที่ 25 มีนาคม 2522 จึงได้ยกฐานะขึ้น
อีกเป็น อ.เวียงชัย ในที่สุด
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย จัดการประกวดไก่ชนงาน๔๐ปีของดีเวียงชัยประจำปี๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะชมรมไก่ชนอำเภอเวียงชัย ที่ประชาสัมพันธ์นำไก่เข้าประกวดและจัดโล่ห์รางวัล  หน่วยงานท้องถิ่นท้องที่สนับสนุนเงินรางวัลผ่านสำนักงานอำเภอ คณะกรรมการตัดสินจากทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มีการประกวดอยู่ ๒ ประเภทคือไก่สายพันธ์ุพม่า และไก่พื้นเมืองไทยทั่วไป ในงานมีนิทรรศการโชว์ควายพันธ์ุดี ไก่ไร้ขน และสินค้าการเกษตรมากมาย ของดีโอทอปที่ผลิตจากท้องถิ่นแต่ละอำเภอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น