ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์(นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์)ตรวจเยี่ยม อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

วันที่ 11 พฤศจิกายน  2559 เวลา 14.00 น.ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์(นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) ได้มาติดตามสุ่มตรวจรายเกษตรกรจากฐานข้อมูลการบันทึกข้อมูลประชากรสัตว์รายครัวเรือนในระดับพื้นที่ทที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายทวี ดอนศรีเทพ  และอำเภอเวียงชัย ว่ามีความถูกต้องและความเคลื่อนไหวของข้อมูล

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตรวจประเมินสนามชนไก่8 พ.ย.2559 คณะกรรมการตรวจประเมินสนามชนไก่ อำเภอเวียงชัย  ออกตรวจประเมินสนามชนไก่  ที่บ้านเมืองชุม บ้านใหม่เมืองชุมและบ้านทุ่งยั้ง อำำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย