ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

งานนิทรรศการเทอดไท้องค์ราชันราชินี

นายสุระ สุขใส ปสุสัตว์อำเภอเวียงชัย เข้าเยี่ยมชมการจันิทรรศการเทอดไท้องค์ราชันราชินี ที่ห้างเซนทรัลเชียงราย มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับหน้าที่เฝ้านิทรรศการต้อนรับ ได้แกหมอถนอมสุข สำราญ ปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง หมอจรูญ อุตุภรณ์ ปสุสัตว์อำเภอเทิง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชากการสัตวบาล เมื่อตันเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

การมาดูงานของเกษตรกรจากเชียงแสนที่บ้านนายทวี ดอนแสนเทพ อาสาปศุสัตว์ดีเด่น

 นายสุระสุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ให้การต้อนรับเกษตรกรจากอำเภอเชียงแสนนำโดยนายโสภณ แก้วศิริ ปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน ที่มาดูงานที่บ้านของนายทวี ดอนแสนเทพ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นอำเภอเวียงชัยที่มีการจัดการฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับจังหวัด
 บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 การต้อนรับของเจ้าของบ้านนายทวีและภรรยา
 ดูกิจกรรมด้านปศุสัตว์ เลี้ยงวัวแบบปราณีต 
 นายสุระ สุขใสกล่าวความเป็นมาของฟาร์มที่ได้รับการพัฒนามาโดยลำดับ
 ผลิตผลกล้วยจากในสวน
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากเชียงแสนมอบของที่ระลึกให้เจ้าของฟาร์มเป็นการขอบคุณในน้ำใจไมตรี

มอบ ยาถ่ายพยาธิโค กระบือ ให้กับเกษตรกรบ้านทุ่งโค้ง

 นายสุระ สุขใส พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุข อำเภอเวียงชัย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ราษฏรที่ดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งโค้ง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ภาพที่ระลึกหน้าหมู่บ้าน ของทุกหน่วยงานที่เข้าเยี่ยมหมู่บ้านกะเเหรี่ยงทุ่งโ้ค้ง
ปศุสัตว์อำเภอและพัฒนาการ  การต้อนรับอันอบอุนจากพี่น้องทุ่งโค้ง
ทักทายขบวนต้อนรับ
ถ่ายภาพกับทีมงานคณะกรรมการหมู่บ้านที่มาต้อนรับ

มอบยาถ่ายพยาธิโค กระบือที่ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สามัคคีเภสัช 
รับมอบและขอบคุณ โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา
แนะนำการนำไปใช้โดยท่านปศุสัตว์อำเภอนายสุระ สุขใส


ภาพการเลี้ยงสัตว์แบบเก่าๆของบ้านทุ่งโค้ง 
 หมูที่ชาวบ้านทุ่งโค้งเลี้ยงแบบยั่งยืน หลากหลยแบบ
 ผูกคอล่ามไว้ได้ถุนบ้าน
มีคอกยกพื้นมุงหลังคาด้วยหญ้าคา
อาหารที่เลี้ยงก็ตามมีตามเกิดเพราะชาวบ้านมีอะไรก็จับโยนให้กิน แกลบ รำ ข้าวโพด มันสัมปะหลัง กล้วย บอนแล้วแต่จะหาได้ บางรายต้มด้วยปิ๊บ บางรายก็ให้สดๆ
ผูกไว้หรือไม่ก็ทำคอกล้อมบริเวณใต้ถุนฉางข้าง

ดูงานฟาร์มยั่งยืนที่แม่สรวย

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยนำเกษตรกร ไปดูงานหมูหลุม ที่อำเภอแม่สรวย  ตามโครงการฟาร์มยั่งยืนของกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมๆ   ป่าแดด  อำเภอที่ได้รับโอกาส   เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
 หมูหลุมของนายตา คำปิว ที่ใช้เป็นแหล่งดูงาน

 เลี้ยงกบชึ่งนายตา คำปิว ทำได้ดีมาก รายได้ปีละหลายแสนบาท
 น้องกบเมย์และน้องแนน ปศุสัตว์ตำบลกำลังชมกิจกรรมของนายตา คำปิว

 คอกบ่อกบแต่ละรุ่น