ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มอบพันธุ์ กระบือจากกรมปศุสัตว์ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้รับมอบพันธุ์ กระบือจากกรมปศุสัตว์ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อนำไปมอบใก้แก่เกษตรกรเพื่อขยายพันธุ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากกำนันตำบลดอนศิลา นายอุดม พรมชัย เป็นสักขีพยานในการมอบ โดยมีนายสมศักดิ์ รัตนจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป เป็นตัวแทนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในการมอบกระบือดังกล่าว ในการนี้นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ได้อบรมเกษตรกรในการเลี้ยงดูที่ถูกต้องและระเบียบธนาคารโค-กระบือ ซึ่งผู้รับมอบจะต้องปฏิบัติตาม
รอรับและขนถ่ายลงจากรถบรรทุก
ทำการชี้แจงการมอบมีการจับสลากเพื่อความยุติธรรม
นายสมศักดิ์ รัตนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปร่วมบริจาคควาย ๑ ตัว
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น