ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี ๒๕๕๕


 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกๆอำเภอ เข้าร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเกษตรหนองหลวง ตตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (สาลาชมวิวหนองหลวง)

 ภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๓๐ น.