ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

ร่วมออกหน่วยทำหมันสุนัขอำเภอเมือง

 นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ร่วมปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ประชุมซ้อมแผนป้องกันโรคระบาดสัตว์

 นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย เข่าร่วมประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ ที่โรงแรมสปาร์คอิน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗


คลินิคเกษตรด้านปศุสัตว์ที่อำเภอเวียงป่าเป้า นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยไปร่วม ปฏิบัติงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่อำเภอเวียงป่าเป้าเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗