ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

ร่วมงานรดน้ำดำหัว อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ร่วมนำทีมข้าราชการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัวท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา

เยี่ยมมูลนิธิชีวิตใหม่บ้านสมานมิตร อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย นำนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายไชยนิรันคร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง เยี่ยมกิจกรรมการเกษตรด้านปศุสัตว์ของมูลนิธิชีวิตใหม่ บ้านสมานมิตร อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ 22 เมษายน 2554 ก่อนที่จะเดินทางต่อไปเป็นวิทยากรร่วมที่ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์บ้านใหม่ศิวิลัย ที่มูลนิธิมีการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับการบำบัดจากยาเสพติด มีการฝึกสมาธิวิปัสนา ฝึกอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพโดยสุจริตพึ่งตนเองได้