ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน


นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยเข้าร่วมขบวนแห่ในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมปสุสัตว์ ที่วัดเจ็ดยอด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕