ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

นำเสนอตามเหตุการณ์สมมุติซ้อมแผนมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนก

 นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย เป็นประธานกลุ่มโซน๒ ในพื้นที่อำเภอไม่ติดชายแดนที่ประกอบด้วย อำเภอเวียงชัย พญาเม็งราย พาน เทิง ป่าแดด แม่ลาว เมืองเชียงราย แม่ลาว แม่สรวย เวียงเชียงรุ้ง ในการซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนก ตามเหตุการณืสมมุติ เมือบ่ายวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมโรงแรมปาร์คอิน จังหวัดเชียงราย
 นายนิคม ดอกสลิด  รักษาการปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย นำเสนอ
 หมอดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดเสริมมาตรการด้านวัคซีน

หมอพืชผล น้อยนาฝ่าย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ชักถามเพิ่มเติมในมาตรการที่นำเสนอไปแล้วเพื่อความกระจ่าง ในการมาตรการป้องกันโรค

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

การเลี้ยงสัตว์ต้นทุนต่ำ

เมื่อ ๑๑ มี.ค.๒๕๕๖ นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ต้นทุนต่ำ แก่เกษตรกรรุ่นใหม่(สมาชิก สปก) ๙๙ คน ที่บ้านดงมะตื้น ต.ผางาม อ.เวียงชัย 
เสร็จจากการอบรมไปเยี่ยมอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ลุงทวี ป้ามาลี ดอนแสนเทพ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ฯ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

บูรณาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๖ ที่ตำบลดอนศิลา

 เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอ บูรณาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๖ ที่ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย นายสังฆ์ พรมชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา มอบวัซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ๑๗ หมู่บ้าน โดยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยได้ชักซ้อมให้คำแนะนำ อาสาปศุสัตว์ ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนออกให้บริการ