ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อำเภอยิ้มวัดทุ่งโค้ง

นายสุระ  สุขใส  ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย  บริการฉีดยาถ่ายพยาธิภายนอก  ภายใน  พยาธิในเลือด  ฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว  ที่วัดทุ่งโค้ง  ตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  มีประชาชนมารับบริการจำนวน  ๑๗  ราย


ลงทะเบียนก่อนรับบริการ


สัตวแพทย์และปศุสัตว์ตำบลทำการฉีดยาคุมให้กับน้องแมว


ปศุสัตว์ตำบลดอนศิลาฉีดยาถ่ายพยาธิใ้ห้กับน้องสุนัข