ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์หนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่ม สามแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ของอำเภอเวียงชัย ตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อย ได้แก่ไร่ทินกร ของคุณขจิตพรรณ คำลือ ที่มีความพร้อมทั้งการเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าวอินทรีย์ โรงสีข้าวกล้อง เตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ อาคารฝึกอบรม

คอกวัวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น