ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

พี่เวียงชัยไปช่วยน้องเวียงเชียงรุ้ง

ที่บ้านป่าสักงาม
 นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย เดินทางไปร่วมปฎิบัติงานโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมลดประชากรสุนัข แมว ที่บ้านป่าสักงาม ตำบลดงมหาวัน และบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๐และ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ตามลำดับ

ที่บ้านดงชัย