ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยร่วมทำแผนพัฒนาแบบบูรณาการ

 นายสุระ สุขใส ปสุสัตว์อำเภอ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ เกษตร  ประมง พัฒนาชุมชน และปกครอง ร่วมกันทำแผนพัฒนาอำเภอในการประชุมอบรมของสำนักงานจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ ห้องวังทอง โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการระดมสมองกันหลายอำเภอมีทีมงานจากสถาบันพัฒนา การทำแผนมาเป็นพี่เลี้ยง