ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรม ปรองดองสมานฉันท์ ประสานใจ คืนความสุขให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงชัย

นายสมศักดิ์ คณาคำอนายอำเภอเวียงชัย กล่าวรายงานการจัดงาน
นายพงค์ศักดิ์ วังเสมอ ผ้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานปรองดองสมานฉันท์ ประสานใจ คืนความสุขให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงชัย เมื่อบ่ายวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานกว่าสองพันคน ในงานมีกิจกรรมของแต่ละส่วนราชการมาเปิดร้านแสดงนิทรรศการให้บริการมากมาย และมีการแสดงตนตรี รำวงย้อนยุกต์
นายพงค์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวเปิดงานและกล่าวนำการปฏิญาณตน


กิจกรรมของสำนักงานปสุสัตวือำเภอเวียงชัย รับบริจาคเงิน/โค-กระบือ

แจกเวชภันฑ์สำหรับสัตว์ และนมสดจำนวน ๒๐๐ ถุง
แจกเวชภัณฑ์


แจกนมน้องหนูตัวน้อยผู้ใหญ่ชอบจับนมจัง

ผ้ใหญ่ชอบดูดนมด้วย