ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเยี่ยมศุนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์อำเภอเวียงชัย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมศุนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์อำเภอเวียงชัย ของนายทวี นางสุมาลี ดอนแสนเทพ เลขที่ 57 หมู่ 17 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยนำขบวนงานขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอเวียงชัยนำขบวนมวลชนและรถที่ประดับตกแต่งด้วยพืชพันธุ์และอาหารสำคัญของเวียงชัย เนื่องในงานขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ครั้งที่แรกของจังหวัดเชียงราย โดยเดินจากโรงเรียนเทศบาล ๗ ตามถนนมาในงานเวทีเปิดบริเวณสวนดอกไม้งามริมน้ำกก เชียงราย เมื่อบ่าย วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ งานนี้จะมีแสดงไปอีก ๘ วันถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔