ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปศุสัตวอำเภอเวียงชัย ร่วมงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือ

นายสุระ สุขใส ปศุสัตวอำเภอเวียงชัย ร่วมงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ที่โรงเรียนแม่เจดีย์ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีเกษตรกรมารับโคจำนวน ๘๔ ราย และรับมอบกรรมสิทธิ์อีก ๔๐๐ กว่าราย

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยร่วมทำแผนพัฒนาแบบบูรณาการ

 นายสุระ สุขใส ปสุสัตว์อำเภอ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ เกษตร  ประมง พัฒนาชุมชน และปกครอง ร่วมกันทำแผนพัฒนาอำเภอในการประชุมอบรมของสำนักงานจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ ห้องวังทอง โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการระดมสมองกันหลายอำเภอมีทีมงานจากสถาบันพัฒนา การทำแผนมาเป็นพี่เลี้ยง

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อำเภอยิ้มวัดทุ่งโค้ง

นายสุระ  สุขใส  ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย  บริการฉีดยาถ่ายพยาธิภายนอก  ภายใน  พยาธิในเลือด  ฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว  ที่วัดทุ่งโค้ง  ตำบลดอนศิลา  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔  มีประชาชนมารับบริการจำนวน  ๑๗  ราย


ลงทะเบียนก่อนรับบริการ


สัตวแพทย์และปศุสัตว์ตำบลทำการฉีดยาคุมให้กับน้องแมว


ปศุสัตว์ตำบลดอนศิลาฉีดยาถ่ายพยาธิใ้ห้กับน้องสุนัข


วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

งานนิทรรศการเทอดไท้องค์ราชันราชินี

นายสุระ สุขใส ปสุสัตว์อำเภอเวียงชัย เข้าเยี่ยมชมการจันิทรรศการเทอดไท้องค์ราชันราชินี ที่ห้างเซนทรัลเชียงราย มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับหน้าที่เฝ้านิทรรศการต้อนรับ ได้แกหมอถนอมสุข สำราญ ปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง หมอจรูญ อุตุภรณ์ ปสุสัตว์อำเภอเทิง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชากการสัตวบาล เมื่อตันเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

การมาดูงานของเกษตรกรจากเชียงแสนที่บ้านนายทวี ดอนแสนเทพ อาสาปศุสัตว์ดีเด่น

 นายสุระสุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ให้การต้อนรับเกษตรกรจากอำเภอเชียงแสนนำโดยนายโสภณ แก้วศิริ ปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน ที่มาดูงานที่บ้านของนายทวี ดอนแสนเทพ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นอำเภอเวียงชัยที่มีการจัดการฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับจังหวัด
 บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 การต้อนรับของเจ้าของบ้านนายทวีและภรรยา
 ดูกิจกรรมด้านปศุสัตว์ เลี้ยงวัวแบบปราณีต 
 นายสุระ สุขใสกล่าวความเป็นมาของฟาร์มที่ได้รับการพัฒนามาโดยลำดับ
 ผลิตผลกล้วยจากในสวน
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากเชียงแสนมอบของที่ระลึกให้เจ้าของฟาร์มเป็นการขอบคุณในน้ำใจไมตรี

มอบ ยาถ่ายพยาธิโค กระบือ ให้กับเกษตรกรบ้านทุ่งโค้ง

 นายสุระ สุขใส พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุข อำเภอเวียงชัย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ราษฏรที่ดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งโค้ง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ภาพที่ระลึกหน้าหมู่บ้าน ของทุกหน่วยงานที่เข้าเยี่ยมหมู่บ้านกะเเหรี่ยงทุ่งโ้ค้ง
ปศุสัตว์อำเภอและพัฒนาการ  การต้อนรับอันอบอุนจากพี่น้องทุ่งโค้ง
ทักทายขบวนต้อนรับ
ถ่ายภาพกับทีมงานคณะกรรมการหมู่บ้านที่มาต้อนรับ

มอบยาถ่ายพยาธิโค กระบือที่ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สามัคคีเภสัช 
รับมอบและขอบคุณ โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา
แนะนำการนำไปใช้โดยท่านปศุสัตว์อำเภอนายสุระ สุขใส


ภาพการเลี้ยงสัตว์แบบเก่าๆของบ้านทุ่งโค้ง 
 หมูที่ชาวบ้านทุ่งโค้งเลี้ยงแบบยั่งยืน หลากหลยแบบ
 ผูกคอล่ามไว้ได้ถุนบ้าน
มีคอกยกพื้นมุงหลังคาด้วยหญ้าคา
อาหารที่เลี้ยงก็ตามมีตามเกิดเพราะชาวบ้านมีอะไรก็จับโยนให้กิน แกลบ รำ ข้าวโพด มันสัมปะหลัง กล้วย บอนแล้วแต่จะหาได้ บางรายต้มด้วยปิ๊บ บางรายก็ให้สดๆ
ผูกไว้หรือไม่ก็ทำคอกล้อมบริเวณใต้ถุนฉางข้าง

ดูงานฟาร์มยั่งยืนที่แม่สรวย

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยนำเกษตรกร ไปดูงานหมูหลุม ที่อำเภอแม่สรวย  ตามโครงการฟาร์มยั่งยืนของกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมๆ   ป่าแดด  อำเภอที่ได้รับโอกาส   เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
 หมูหลุมของนายตา คำปิว ที่ใช้เป็นแหล่งดูงาน

 เลี้ยงกบชึ่งนายตา คำปิว ทำได้ดีมาก รายได้ปีละหลายแสนบาท
 น้องกบเมย์และน้องแนน ปศุสัตว์ตำบลกำลังชมกิจกรรมของนายตา คำปิว

 คอกบ่อกบแต่ละรุ่น


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การอบรมกลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย โดยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย จัดอบรมเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ของอำเภอซึ่งได้แก่บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงเหนือ และบ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในหัวข้อหลักสูตร "การเลี้ยงสัตว์โดยวิธีธรรมชาติ" เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านค่ายเจริญ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๘ ราย
นายสุพล ปานพาน ร่วมบรรยายในฐานะบ้านพี่เมืองน้องในเรื่องอาหารธรรมชาติและสมุนไพรสำหรับสัตว์

ร่วมด้วยช่วยกัน สามคน พี่น้อง (หมออ๊อด หมอน้อย หมอมัม )วิทยากรร่วม สร้างบรรยากาศที่มี ความสนุกสนานที่สอดแทรกความรู้ พี่น้องเกษตรกรชอบไม่เบื่อ ไม่ง่วง


มีการนำเสนอของเกษตรกรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของทั้งสองหมู่บ้านได้แลกเปลี่ยนกัน
ส.ท.สุชาดา เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านค่ายเจริญ