ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552

อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับ สสอ 5

นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบโล่รางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับ สสอ 5ของอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง แก่นายทวี ดอนแสนเทพ อาสาปศุสัตว์บ้านใหม่ศรีวิไลย์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย