ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

แลกเปลียนเรียนรู้ ฝึกทักษะ อบรม โดยเกษตรกร


นายทวี-นางสุมาลี ดอนแสนเทพ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "ทวี-สุมาลีฟาร์ม "บ้านใหม่ศรีวิไลย์ ตำบลดอนศิลา บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกทักษะการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศษฐกิจพอพียง และการวางแผนการผลิต ให้เกษตรที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓ รุ่นๆละ๓ วัน ๑๐ คน รวม ๓๐ คน เมื่อเดือนกุมภาพันธุ์ ๒๕๕๓


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น