ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ปศุสัตวอำเภอเวียงชัย ร่วมงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือ

นายสุระ สุขใส ปศุสัตวอำเภอเวียงชัย ร่วมงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ที่โรงเรียนแม่เจดีย์ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีเกษตรกรมารับโคจำนวน ๘๔ ราย และรับมอบกรรมสิทธิ์อีก ๔๐๐ กว่าราย