ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่


นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย นำทีมงานเข้าร่วมออกบริการสุขภาพสัตว์ในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอเวียงชัย ที่บริเวณวัดบ้านดอนแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


ร่วมถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีและมอบรางวัลโรงเรียนตำรวจชายแดนดีเด่น

 นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย เข้าร่วมงานถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย และร่วมงานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา โครงการพัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี๒๕๕๗ ที่กองกิจการพิเศษและพระราชดำริ กรมปสุสัตว์ได้จัดขึ้น