ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ที่อำเภอเวียงชัย

สำนักงานปศุสัตว์เวียงชัยพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โซนอำเภอเมือง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกบริการทำหมันสุนัขแมว ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุรชัย ลิ้นทองมาเป็นประธานในงาน นายอำเภอเวียงชัยนายอาคม สุขพันธ์ กล่าวรายงานกิจกรรมที่ให้บริการของหน่วยงานราชการต่างๆที่มาออกบริการ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่สนามโรงเรียนบ้านร่องบัวลอย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ด้านปศุสัตว์มีเกษตรกรมาขอรับบริการทำหมันสุนัข แมว จำนวน ๓๒ ราย0y's