ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดกิจกรรมการประกวดการส่งเสริมปรับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองดีเด่นปี ๒๕๕๓

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบรับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงรายกิจกรรมการประกวดการส่งเสริมปรับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองดีเด่นปี ๒๕๕๓ ให้นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย