ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ดำเนินการอบรมการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของนายทวี ดอนศรีเทพ บ้านใหม่ศิวิไลย์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการอบรมโดยนางพรพมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย
นายสุระ สุขใส บรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมกว่า ๗๐ คน ทั้งหนุ่มสาว และผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ชอบกับมีเวลาเลี้ยงไก่ในบ้านยามว่าง
นางพรพิมล ใจไหว สาธิตการผลิตอาหารด้วยตนเองเพื่อลดราคาอาหารสำเร็จรูป ที่มีราคาแพง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น